Edukacja

SCENARIUSZE LEKCJI

Zobacz, w jaki sposób mówić i uczyć zasad bezpiecznego użytkowania gazu ziemnego w zależności od wieku uczniów.

PDF PDF

Szkoła podstawowa:klasy 0 - 3

PDF PDF

Szkoła podstawowa:klasy 4 - 8

PDF PDF

Liceum

FILM INSTRUKTAŻOWY

Po co Górnikom były kanarki? Czyli lekcja o właściwościach gazu ziemnego.

Zobacz, jak przeprowadzić modelową lekcję dotyczącą gazu ziemnego, jego zastosowania w codziennym życiu oraz tego, w jaki sposób z gazem ziemnym należy się obchodzić, by jego użytkowanie było bezpieczne.

ROZMOWY Z EKSPERTAMI

Posłuchaj rozmów z Ekspertami z dziedziny gazownictwa. Dowiedz się więcej na temat zastosowana gazu ziemnego i jego dystrybucji. Sprawdź również, czy korzystasz z niego właściwie, z poszanowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Rozmowa z

Piotrem Fedorowem

Kierownikiem Sekcji Kontroli Poboru Gazu PSG

Rozmowa z

Arturem Michniewiczem

Rzecznikiem Prasowym PSG

FILMOWO O GAZIE

Zobacz najważniejsze informacje dotyczące użytkowania gazu ziemnego w filmowych „pigułkach”.

KONKURS DLA SZKÓŁ

Konkurs
w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej
„GAZ ZIEMNY — PEWNIE I BEZPIECZNIE”

Konkurs realizowany jest w ramach kampanii „Gaz ziemny — pewnie i bezpiecznie”, której celem jest szerzenie wiedzy na temat gazu ziemnego i sposobów bezpiecznego użytkowania tego paliwa. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Opis konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, których zadaniem jest przygotowanie jako klasa wspólnej pracy – komiksu. Motywem przewodnim pracy powinno być bezpieczne użytkowanie gazu ziemnego. Technika i formuła przygotowania komiksów jest dowolna.

Zgłoszenia będą oceniane w podziale na dwie kategorie wiekowe:

• klasy I-III

• klasy IV-VIII

Każda szkoła podstawowa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę klas, jednak przy zało- żeniu, że jedna klasa przygotowuje maksymalnie jedną pracę konkursową.

Harmonogram

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 29 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa z dopiskiem: Konkurs w ramach kampanii „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”. Do pracy konkursowej należy dołączyć Kartę zgłoszeniową oraz Oświadczenie autorów prac – wzory dostępne są na stronie internetowej kampanii.

Wyniki zostaną ogłoszone 17 grudnia 2018 r. na stronie www.gazpewnieibezpiecznie.pl.

Szczegółowe informacje związane z konkursem, w tym regulamin, znajdują się na stronie internetowej: www.gazpewnieibezpiecznie.pl .

Partner merytoryczny kampanii

Patroni honorowi kampanii